Baharatlar ve otlar insan eliyle yetiştirilen ve hasat edilen doğal ürünlerdir. Yüksek kaliteli ürünleri bulmak ve bunları sizin için güvence altına almak, temel yetkinlik özelliklerimiz arasındadır. Üreticiler ve işleyiciler ile doğrudan işbirliği yaparak, ürünler daha kaynağındayken en sıkı standartların uygulanmasını garanti ediyoruz. Böylece kontaminasyon ve küf oluşumu tehlikesi azaltılır ve genel mikrobiyolojik durum iyileştirilir. Ayrıca her bir doğal ham madde için özel test planları ile ürüne ilişkin riskler en aza indirilir.

Ham madde kontrolleri

Baharatlar, otlar, sebzeler ve fonksiyonel katkı maddeleri gibi ham maddelerin hepsi kabul sırasında istisnasız olarak kalite kontrolünden ve değerlendirmeden geçer.
Sistematik numune alma işleminden sonra ayrıntılı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik mal kabul kontrolleri kapsamında, ürünü değerli kılan içeriklerin uygun miktarlarda mevcut olduğu ve düşük değerli veya uygunsuz ham maddelerin üretim sürecine girmemesi sağlanır.
Araştırma kapsamımız söz konusu ham maddenin türüne ve menşeine, şirketimizdeki risk değerlendirmesine ve tedarikçide uygulanan birinci aşama kontrol ve denetim çalışmalarına bağlıdır. Tüm ham maddelerimiz, bu şekilde laboratuvar işleme sistemimizde kendilerine ait bir test planına tabi tutulur.
Buradaki amaç, tüm dünyadan satın alınan malların yüksek beklentilerimize uygun ve onlara ödenen bedele değer olup olmadığının kontrol edilmesidir. Aynı şekilde, ham maddelerimizdeki kıymetli doğal içerikleri de analiz ediyoruz, örn.
 
  • Aroma bileşenleri ("uçucu yağlar")
  • Acılık veren maddeler (biberdeki "piperin")
  • Genel kalite parametreleri
  • Hijyenik özellikler
  • Artık nem oranı (depolama kabiliyeti ve dayanıklılık bakımından)
Hijyenik özellikler, saflık ve değer belirleyici içerik maddeleri, WIBERG ürün kalitesi için şarttır. Bu nedenle pek çok ham madde, üretime girmesine onay verilmeden ve işleme sürecindeki yolculuklarına başlamadan önce 20 farklı kontrolden geçmek zorundadır!